Kijk op Ogen haakt weer aan bij Nationale Oogmeetweken

'Het belang van goed zien blijft vaak onderbelicht'

De gehele maand november de Nationale Oogmeetweken. De branche geeft extra aandacht aan goed zien, ieder op z'n eigen manier. Ook Kijk op Ogen in Moordrecht doet weer mee.

"We hebben een paar jaar het een beetje gelaten voor wat het is, maar pakken het nu weer serieus op", vertelt Edwin Raghunath van Kijk op Ogen. De reden is simpel: het is nodig. "Het belang van goed zien blijft te vaak onderbelicht", vat de Moordrechtse opticien samen.

Bij Kijk op Ogen kunnen bezoekers komende maand een afspraak maken voor een gratis oogmeting. "We maken daarbij ook standaard een foto van het netvlies en meten de oogdruk. Op basis daarvan geven we een vrijblijvend advies over wat zou kunnen of moeten veranderen om optimaal te kunnen zien. Uiteraard is het aan de klant om te bepalen daar wel of niet iets mee te doen. Maar zo'n advies blijkt in praktijk vaak nuttig. Sommige mensen hebben echt geen idee dat en hoe het beter kan."

Drempel verlagen

Tijdens de Nationale Oogmeetweken kan iedereen die dat wil binnenstappen. "Je hoeft er geen klant voor te zijn. De weken zijn juist bedoeld om de drempel om binnen te lopen bij een opticien te verlagen. Je kunt komen kijken wat we doen en hoe we dat doen."

Kijk op Ogen is inmiddels bijna zestien jaar actief in Moordrecht. "We begonnen met z'n tweeën en werken nu met zeven mensen", vertelt Edwin Raghunath in de winkel aan het Kerkplein. 

Nieuwe impuls

Ook de Nationale Oogmeetweken bestaan al vele jaren. "Ze zijn ooit bedacht door een groep opticiens die een standaardkwaliteit voor hun klanten wilden waarborgen. Er is een tijdje een speciaal keurmerk geweest, maar dat is er niet meer. Een paar jaar geleden heeft een aantal zelfstandige opticiens die bij dezelfde inkoopcentrale zitten de koppen bij elkaar gestoken en besloten de Nationale Oogmeetweken weer een nieuwe impuls te geven. Van de 540 optiekbedrijven in ons land doet nu een groot aantal weer mee. Ze merken in praktijk dat zien bij een deel van hun klantenkring af en toe een beetje een ondergeschoven plaats heeft gekregen. Ten onrechte, want juist in deze tijd van grote veranderingen op gebied van kijkgedrag is het raadzaam zuinig op je ogen te zijn." 

Ander kijkgedrag

Die veranderingen zijn het bijvoorbeeld alsmaar toenemende gebruik van schermen. Computers, tablets, mobiele telefoons, het gebruik van led-verlichting: het heeft allemaal effect op de ogen en vraagt om aanpassingen in bijvoorbeeld brillen en contactlenzen. "Daarnaast is onze westerse samenleving aan het vergrijzen en leidt dat tot specifieke kijkproblemen die met ouderdom te maken hebben en vragen om aanpassingen. Daar komt nog bij dat wereldwijd sprake is van steeds hogere sterktes van glazen die nodig zijn om goed te kunnen zien. De kwaliteit van de ogen gaat inderdaad achteruit. In Azië en delen van Amerika zijn sterktes van -6 of -7 al gewoon geworden. In Europa is -4 al geen uitzondering meer. Die hoge sterktes betekenen ook dat de kans op netvliesschade groter is bij het ouder worden. Dat heeft weer gevolgen voor bijvoorbeeld de werksituatie van mensen. Je moet dus op tijd je maatregelen treffen."

meer nieuws