Proces voor beter oogmedicijn

Oogpatiënten stappen naar het Medisch Tuchtcollege om behandeling met het succesvolle maar dure medicijn Lucentis af te dwingen.

De patiënten moeten het nu doen met het goedkopere alternatief Avastin. Ze krijgen dit middel, dat eigenlijk een darmmedicijn is waarvan de bijwerkingen onbekend zijn, pas nadat ze een verklaring tekenen dat ze genoegen nemen met dit geneesmiddel.

Artsen schrijven Avastin uit geldtekort voor. Oogartsen steunen de gang naar het Medisch Tuchtcollege, ook al staan zij in het beklaagdenbankje. „Uit geldgebrek móeten we het darmkankermedicijn Avastin inzetten, ook al is het niet voor deze behandeling ontwikkeld,’’ zegt hoogleraar Peter Ringens namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.

Jaarlijks worden 7000 tot 10.000 oogpatiënten behandeld aan macula-degeneratie (MD). Bij de aandoening ontstaat een zwarte vlek in het gezichtsveld.

De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening begint deze week een proefproces, waarbij ze hoopt voor haar twintig cliënten en andere MD-patiënten het duurdere middel te krijgen. „Helaas laten artsen zich leiden doorlouter budgettaire motieven,’’ zegt advocaat Nicole Kien, die de patiënten bijstaat.

„Ziekenhuizen moeten twintig procent van de kosten zelf betalen als ze Lucentis gebruiken. Ziekenhuizen moeten hun budgetten maar anders inzetten,’’ zegt woordvoerder Bas Kuik van minister Ab Klink (Volksgezondheid).

 

Sjoerd Beumer van de Vereniging van Ziekenhuizen noemt dat een dooddoener. ,,Dit dilemma hoort in de politiek, niet in de ziekenhuizen.’’

Kamerlid Agnes Kant (SP) vindt dat de minister zo snel mogelijk geld moet bijpassen. ,,Dat patiënten een dergelijke verklaring moeten ondertekenen als ze Avastin gebruiken, is de omgekeerde wereld.’’

 

Bron: Robin Rotman AD.nl 14.08.2007
(Dit nieuws is alleen bedoeld als infomatievoorziening en niet bedoeld als commerciele activiteit)

meer nieuws